item11a1
item1
Nebenrouten

© Viagulia VoG | Alle Rechte vorbehalten

Webdesign by cito.be

Van Welkenraedt naar Moresnet

Welkenraedt is het best te bereiken per trein vanuit Aken, Eupen of Luik. Vanaf het station gaat de weg schuin links via het stationsplein (Place de la Gare) voorbij het politiekantoor, linksom om de Place des Combattants richting het kruispunt. Steek dit kruispunt over en wandel richting de Delhaize-supermarkt en de Athenée Royale om vervolgens de Rue Gérard Delvoye in te slaan. Na 200 m achter de supermarkt links slaat u de Rue Grétry in en wandelt naar de openbare

parking. Hier vindt u na 100 m aan de linkerkant een informatiebord over de Via Gulia. Dit is het startpunt van de tweede zijweg.

Wandel tussen de hekken naar het speelplein. Na 360 m steekt u links de spoorweg over en slaat de Rue J.F. Kennedy in. Volg deze weg tot u na 400 m de Rue des Châteaux ziet. Hier slaat u weer rechts af. Aan het kruispunt met de weg naar de boerderijen gaat u rechtdoor. Aan het einde van de straat, na 1.200 m, slaat u linksaf in de Rue Saint-Vincent en vervolgens richting de vestiging La Bruyère (Heide). Dit is zo'n 180 m verderop.

320 m verderop, aan het kruispunt met de Rue Saint Paul slaat u rechts af en na 50 m meteen weer links, de Rue des Noisetiers in. Op het kruispunt vindt u de TEC-bushalte 'Wilcourt Carrefour' die de lijnen 710 en 717 naar Welkenraedt en Kelmis bedient. Op het volgende kruispunt slaat u na 220 m rechts af. De straatnaam blijft dezelfde. Na 120 m maakt de straat een bocht naar links om 800 m verderop op de Rue des Prés uit te komen. Hier slaat u rechts af. Aan de Sint-Georgekapel volgt u de straat waarbij u licht naar rechts meedraait en gaat steeds verder rechtdoor voorbij de boerderijen. Na 1.400 m komt u bij de volgende bocht naar links, u blijft de straat volgen en gaat dus mee met de bocht naar links. (Rechts loopt de kleine Rue de la Sablière.) Aan het kruispunt, na 120 m schuin links de Rue Nishaye volgen naar Henri-Chapelle.

Na 150 m komt u net voor de kerk voorbij een TEC-bushalte (Henri-Chapelle-monument, lijn 717). Hier slaat u aan het monument links de straat Village in, waar u weer een TEC-bushalte vindt (Henri-Chapelle-monument, lijn 717 naar Welkenraedt en Kelmis). Na 250 m, net voor het kruispunt aan de transformatortoren, moet u aan de overkant van de straat gaan wandelen.

Hier vindt u opnieuw een informatiebord over de Via Gulia.

Na 30 m slaat u aan het volgende kruispunt rechts de Route d'Aubel (Rue du Mémorial Américain) in en na 150 m, aan de T-splitsing, nog eens rechts (Route de Hombourg).

400 m verderop, dat wil zeggen aan de volgende splitsing gaat u rechts de Rue Saint Martin in (aan de rechterkant bevindt zich de winkel Henkens Frères SA). Volg deze weg tot voorbij het golfterrein en ga net achter het terrein (na 1.100 m) via de parkeerplaats rechts de Kinkenweg in (hier loopt ook de Jakobsweg Via Mosana van Aken naar Brûly). Aan het kruispunt, zo'n 1.300 m verderop, slaat u links af richting Château Graaf. Na 500 m gaat er een pad naar links naar het kasteel. De wandeling loopt echter rechtdoor, voorbij drie visvijvers.

Nog 400 m verderop, achter de derde vijver, gaat uw wandeling rechtsaf in de Chemin de Bömken. Volg deze weg tot u 400 m verderop Montzen binnenwandelt.

Wanneer u 300 m verder bent gewandeld, gaat u aan het einde van de straat rechts in de Rue de Hombourg. Volg deze weg zo'n 300 m tot aan de kerk op de Place Communale (gemeenteplein). Hier staat een TEC-bushalte die lijn 710 van Eupen naar Vaals bedient. Rechts ziet u een park met een paviljoen en een waterfontein. Aan deze fontein staat weer een wegwijzer van de Via Gulia.

Ga met uw rug naar de wegwijzer staan en loop weer in de richting van de kerk maar 50 m voor de kerk, aan het gedenkteken, slaat u rechtsaf in de Rue Gustave Demoulin.

De katholieke Sint-Stevenskerk (Saint-Etienne of Sankt Stephanus) in Montzen werd in 1781 volgens de plannen van de architect Joseph Moretti opgetrokken en in 1865 vernieuwd.

De weg volgt de baan die echter helaas een drukke verkeersweg is en geen voetpad heeft. Daarom is dit stuk ook minder mooi om te wandelen. Na 650 gaat u onder de spoorwegbrug door. Daar ziet u op 50 m een TEC-bushalte voor de lijnen 710 Plombières/Kelmis, 711 en 717 Moresnet/Kelmis. Hier slaat u rechts de Cosenbergerheydt in. De straatnaam langs de muur van het huis is deels met klimop begroeid. Wanneer u Montzen weer uit loopt, loopt u voorbij de kapel. Na 650 m gaat u aan het kruispunt links de veldweg in (loopt tussen de rijen boom door). Na 1.400 m gaat u aan het einde van deze weg schuin rechts de straat met de naam Bambusch door. Neem nu de rechter veldweg. 600 m verderop eindigt deze veldweg op de hoofdweg van de Via Gulia, bij de voormalige molen van Moresnet. Sla nu links af en loop rechtdoor tussen de huizen doorheen de Rue Foulerie. Aan het einde van deze straat, zo'n 500 m verderop, slaat u rechts af en volgt de Rue du Village richting Moresnet. Deze zijweg eindigt 200 m verderop, op het plein voor de kerk. Hier vindt u opnieuw een informatiebord over de Via Gulia.

 

 

De texten van de Wegbeschrijving zijn door Via Gulia asbl vanuit het boek Via Gulia – Göhltalroute van de schrijfster Dr. Jens M. Warnloh vertaald worden

Meer informaties vindt u hier.


Agrandir le plan

Place des Combattants, Welkenraedt


Agrandir le plan

Route d'Aubel, Henri-Chapelle


Agrandir le plan

Moresnet

item15

FR

DE

Navigatie

Home

Viagulia-Route

Evenementen

Over ons

Viagulia

Rue de la Source 22

4850 Plombières / Belgien

Tel.: +32 (0)87 78 32 41

Fax: +32 (0)87 78 32 43

info@viagulia.be

Divers

Contact

Pers

Colofon

item13a